STICHTING ACTIES LIONSCLUB DELFT-PRINCESTAD

 

 

RSIN nummer: 8214.52.113

 

Postadres: Straat van Malakka 68, 2622 KM Delft

 

Doelstelling van de stichting:

De primaire taak van de stichting is de medewerking aan de uitvoering van de charitatieve acties van de Lionsclub Delft-Princestad.

Deze uitvoering kan geschieden in de vorm van het organiseren van verkoop- of andere acties ten behoeve van enig door de club vastgesteld goed doel, dan wel het verlenen van administratieve bijstand daarbij, de controle op de inkomsten en kosten en de besteding conform daartoe door de club genomen besluit dan wel het functioneren als ontvangst-  en betaaladres van de opbrengsten en bestemmingen van deze gelden. Daarnaast verzorgt de stichting uit het door acties gevormde tegoed onder haar beheer  betalingen aan andere goede doelen, conform opgave van de club.

De stichting ontvangt voorts giften die in het kader van deze acties van de Lionsclub worden gedaan en verzorgt de overmaking naar de bestemmingen.

De stichting verifieert of aan betalingsverzoeken van de club een geldige besluitvorming ten grondslag ligt en of voldoende middelen beschikbaar zijn ter uitvoering.

De stichting rapporteert aan het bestuur van de club periodiek over de stand van haar middelen en over het, al dan niet in het kader van acties, gevormde tegoed onder haar beheer en de gedane uitgaven voor kosten en wegens bestedingen aan de opgegeven goede doelen.

De stichting onderneemt verder die initiatieven die zij vindt passen bij haar doelstellingen dan wel bij de besluitvorming in de Lionsclub over charitatieve acties.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Ruud Harinck

Secretaris: Rob van der Horst

Penningmeester: Bart Pil

 

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen vergoeding.

 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De belangrijkste jaarlijkse activiteiten voor het verwerven van fondsen zijn de Wijnactie van de Lionsclub Delft Princestad en de deelname aan de Lichtjesavond in december in de binnenstad van Delft. Voor de Wijnactie wordt een wijnproeverij georganiseerd, waar de bezoekers dozen wijn kunnen bestellen. Elk jaar wordt binnen de Lionsclub een goed doel geselecteerd voor de Wijnactie. De netto opbrengst van de Wijnactie wordt aan dat doel besteed.

Tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond wordt door de Lionsclub een kraam bemand, waar warme chocolademelk, Glühwein en broodjes worden verkocht. De netto opbrengst gaat naar de Voedselbank Delft.

Daarnaast zijn er activiteiten zonder financiële doelstelling, zoals het jaarlijks snoeien van fruitbomen in Midden-Delfland, naar vakantiebestemming brengen van gezinnen voor de Vakantiebank Delft, en het verlenen van voorkomende hand- en spandiensten.

 

 

Balans en staat van baten en lasten

Toelichting op de post Diversen: jaarlijks een bedrag voor webhosting en incidenteel een bedrag voor het laten vervaardigen van zichtcheques waarmee de giften officieel worden aangeboden aan het betreffende goede doel.

Voor een toelichting op de overige posten zie het Verslag van de uitgeoefende activiteiten.

 

 

Resultatenrekening 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

Inkomsten

Uitgaven

bankrente

15,71

spinningactie

225,00

opbrengst wijnactie

11.274,32

Erfgoed Delft

10.718,00

opbrengst Lichtjesavond

1.844,91

Ebola actie

500,00

opbrengst spinningactie

225,00

Voedselbank

1.844,91

 

diverse kosten

31,46

subtotaal

13.319,37

saldo

40,57

Totaal

13.359,94

Totaal

13.359,94

Balans per 30 juni 2015

Activa

Passiva

bank

2.791,39

crediteuren

225,00

spaarrekening

1.482,53

beschikbaar saldo

4.159,76

debiteuren

110,84

 

Totaal

4.384,76

Totaal

4.384,76

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016

Inkomsten

Uitgaven

bankrente

10,06

bankkosten

18,14

opbrengst wijnactie

13.757,61

Stichting Vriend van RdG

12.000,00

opbrengst spinningactie

225,00

spinningactie

225,00

Voedselbank

1.039,00

 

diverse kosten

36,47

subtotaal

13.318,61

saldo

674,06

Totaal

13.992,67

Totaal

13.992,67

Balans per 30 juni 2016

Activa

Passiva

bank

2.721,89

crediteuren

150,00

spaarrekening

1.494,17

beschikbaar saldo

4.833,82

debiteuren

767,76

 

 

Totaal

4.983,82

Totaal

4.983,82

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017

Inkomsten

Uitgaven

bankrente

4,20

bankkosten

106,56

opbrengst wijnactie

13.306,73

Het Vergeten kind

1.050,00

opbrengst lichtjesavond

1.297,63

Vruchtbomen Mid. Delfland

190,00

opbrengst bloembollen

130,00

Vakantiebank

3.000,00

Voedselbank

2.632,00

Verjaardagbank

1.000,00

Jarige Job

499,99

Bijenhotels

4.000,00

Doe weer mee

3.000,00

 

diverse kosten

33,82

subtotaal

15.512,37

saldo

-773,81

Totaal

14.738,56

Totaal

14.738,56

Balans per 30 juni 2017

Activa

Passiva

bank

5.559,78

crediteuren

3.000,00

spaarrekening

1.499,52

beschikbare saldo

4.060,01

debiteuren

0,71

 

Totaal

7.060,01

Totaal

7.060,01

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018

Inkomsten

Uitgaven

bankrente

1,03

bankkosten

188,02

opbrengst wijnactie

12.752,79

Voedselbank

1.654,20

opbrengst lichtjesavond

1.654,20

Stichting Delftse Vakantie Activiteiten

11.750,00

Coöperatie "de Vak"

800,00

 

diverse kosten

192,33

subtotaal

14.584,55

saldo

-176,53

Totaal

14.408,02

Totaal

14.408,02

Balans per 30 juni 2018

Activa

Passiva

bank

2.382,22

beschikbaar saldo

3.883,48

spaarrekening

1.501,07

debiteuren

0,19

 

Totaal

3.883,48

Totaal

3.883,48

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019

Inkomsten

Uitgaven

Wijnactie

43.845,52

Lionshulpfonds "Sulawesi"

500,00

Lichtjesavond

1.337,56

Lionshulpfonds "Lombok"

500,00

bankrente

0,47

St. Kledingbank "de Buurvrouw"

6.890,61

St. Present, Delft

6.890,61

St. Voedselbank, Delft

1.000,00

Future City Initiative

350,00

wijnactie

29.273,99

Lichtjesavond

537,56

diverse kosten

41,08

 

bankkosten

166,50

subtotaal

46.150,35

saldo

-966,80

Totaal

45.183,55

Totaal

45.183,55

Balans per 30 juni 2019

Activa

Passiva

bank

1.414,95

beschikbaar saldo

2.916,68

spaarrekening

1.501,73

 

Totaal

2.916,68

Totaal

2.916,68

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020

Inkomsten

Uitgaven

wijnactie

41.502,30

St. Vermeercentrum

10.000,00

Lichtjesavond

1.781,25

Vakantiebank Delft

1.500,00

bankrente

0,17

Prinses Maxima Centrum

1.500,00

St. Voedselbank, Delft

1.364,90

wijnactie

28.056,47

Lichtjesavond

345,45

diverse kosten

41,08

 

bankkosten

167,01

subtotaal

42.974,91

saldo

308,81

Totaal

43.283,72

Totaal

43.283,72

Balans per 30 juni 2020

Activa

Passiva

bank

1.723,59

beschikbaar saldo

3.225,49

spaarrekening

1.501,73

 

Totaal

3.225,32

Totaal

3.225,49